Polityka prywatności

I. Definicje wyrazów zamieszczonych w niniejszej polityce prywatności:

 • Administrator – administratorem danych jest Fundacja Rething ul. Generała Mieczysława Dąbkowskiego 20-22, 42-217 Częstochowa
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejszy tekst “Polityka prywatności”.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Sklep – Strona internetowa/ https://fundacjarething.pl/, której właścicielem jest Administrator .
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis oraz korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających ze fundacjarething.pl

II.a. Podczas korzystania przez Użytkownika ze  fundacjarething.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez niego usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej opisujemy cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych gromadzonych w Sklepie.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w sklepie fundacjarething.pl

 • korzystanie ze sklepu fundacjarething.pl

III.1. Dane osobowe, w tym adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, osób korzystających ze fundacjarething.pl, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, przetwarzane są przez Administratora w celu:

III.1.a.  świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

III.1.b. obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

III.1.c.  obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

III.1.d. analitycznym i statystycznym – podstawa prawna przetwarzania danych to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

III.1.e.  ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna przetwarzania danych to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie własnych praw,

 • rejestracja w fundacjarething.pl

III.2. Osoby rejestrujące się w fundacjarething.pl, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi ich konta. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

III.3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

III.3.a.  świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w fundacjarething.pl – podstawa prawna przetwarzania danych to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

III.3.b.  analitycznym i statystycznym – podstawa prawna przetwarzania danych to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w fundacjarething.pl i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,

III.3.c.  ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

III.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w fundacjarething.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 • Składanie zamówień w fundacjarething.pl

III.5. Złożenie zamówienia przez Użytkownika fundacjarething.pl wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

III.6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:

III.6.a.  realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania danych to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

III.6.b.  realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

III.6.c.  analitycznym i statystycznym – podstawa prawna przetwarzania danych to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,

III.6.d.  ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 • Formularz kontaktowy umieszczony na stronie fundacjarething.pl

III.7. Administrator fundacjarething.pl umożliwia skontaktowanie się z nim za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Sklepie. Korzystanie z powyższego formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Istnieje możliwość podania także innych danych w celu ułatwienia kontaktu z Użytkownikiem. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

III.8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawa prawna przetwarzania danych to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

IV. Marketing fundacjarething.pl

IV.1. Administrator fundacjarething.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegają na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)), jak również tych odpowiadających jego zainteresowaniom oraz kierowaniu e-maili o interesujących ofertach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe,

IV.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

IV.3. Zgoda na przetwarzanie danych w zakresie Marketingu może być w każdym momencie wycofana.

Marketing bezpośredni fundacjarething.pl

IV.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

V. Serwisy oraz portale społecznościowe   

V.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile fundacjarething prowadzone w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest. Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu , w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką fundacjarething.

VI. Pliki cookies  

VI.1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

VI.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

VI.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

VI.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VI.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

VI.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VI.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

VI.8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

VI.9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

VI.10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

VII. Okres przetwarzania danych osobowych   

VII.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

VII.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

VIII. Uprawnienia użytkownika serwisu/ fundacjarething.pl

VIII.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

VIII.1.a. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,

VIII.1.b. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,

VIII.1.c. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,

VIII.1.d. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,

VIII.1.e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,

VIII.1.f. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu,

VIII.1.g. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,

VIII.1.h. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora,

VIII.1.i. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,

VIII.1.J Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

VIII.2.a. w formie pisemnej na adres: jest Fundacja Rething ul. Generała Mieczysława Dąbkowskiego 20-22, 42-217 Częstochowa

VIII.2.b. drogą e-mailową na adres: kontakt@fundacjarething.pl

VIII.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

VIII.3.a. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek,

VIII.3.b. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie,

VIII.3.c. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie,

VIII.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

VIII.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

VIII.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

IX. Odbiorcy danych przetwarzanych przez fundacjarething.pl

IX.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmy kurierskie,

IX.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX.3. Adres e-mail przekazywany jest:

a. Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu ceneo.pl w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (o ile na etapie składania zamówienia została wyrażona zgoda na uzupełnienie ankiety);
b. Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, operatora serwisu opineo.pl w celu wypełnienia ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu
c.  PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu przelewy24.pl w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora).

d. Google, w celu wysłania ankiety oceniającej transakcję (o ile po złożeniu zamówienia została wyrażona dodatkowa zgoda).

X. Bezpieczeństwo danych osobowych  

X.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

X.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XI. Dane kontaktowe administratora serwisu/ fundacjarething.pl

XI.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@fundacjarething.pl lub adres korespondencyjny Fundacja Rething ul. Generała Mieczysława Dąbkowskiego 20-22, 42-217 Częstochowa

XII. Nasza “polityka prywatności” jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.