OFERTA DLA SZKÓŁ

Szkoły i placówki oświatowe z Częstochowy mogą zgłaszać chęć zorganizowania sadzenia drzew na terenie placówek.
Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wspólnie wybierzemy gatunki drzew i miejsce oraz termin ich sadzenia. Nasza fundacja zapewni materiały i narzędzia potrzebne do wykonania nasadzeń.
W dniu sadzenia wolontariusze fundacji przeprowadzą instruktaż dla uczniów, a następnie uczniowie z wolontariuszami, pod opieką nauczycieli, wspólnie zasadzą drzewa.
Uczniowie i nauczyciele otrzymają instrukcje, w jaki sposób dbać o posadzone drzewa.

Zgłoszenie szkoły powinno zawierać:

  • nazwę i adres szkoły,
  • dane i numer telefonu osoby do kontaktu,
  • zdjęcie miejsca, na którym mają zostać posadzone drzewa, w tym rzut z góry – rysunek, lub zrzut ekranu z mapy satelitarnej,
  • opcjonalnie preferencje dotyczące gatunków i inne uwagi.

Zgłoszenie należy przesłać na adres kontakt@fundacjarething.pl

Udział w akcji sadzenia drzew dla instytucji oświatowych jest nieodpłatny. Sadzenie drzew będzie przeprowadzone jesienią i wiosną, zgodnie z dostępnością środków finansowych i dyspozycyjnością pracowników i wolontariuszy fundacji. O kwalifikacji do sadzenia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Sadzenie wykonane przez Fundację Rething nie może odbywać się w ramach nasadzeń zastępczych.